Menu Content
PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
Thursday 14. December 2006
Artikkeloversikt
iGo8 sys.txt Med forklaring
Side 2

[2d]
guidancearrow_disappearlevel=600
guidancearrow_maxshift=12
minguidancearrowsize=20
minguidancearrowsize_zoomlevel=1200
maxguidancearrowsize=65
maxguidancearrowsize_zoomlevel=0

[3d]
3d_tmc_road_extra_width=200
building_camera_distance_far=500
building_camera_distance_medium=50
building_camera_distance_near=10
disable_3d_labels=0
fade_distance_for_car=50
fade_distance_for_guidance_arrow=500
guidancearrow_contour
guidancearrow_first_size=1.1 ; Størrelse på første pil
guidancearrow_first_alpha=24 ; Gjennomsiktighet på første pil
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
guidancearrow_skew ;
guidancearrow_thickness ;
guidancearrow_width ;
guidancearrow_zoomfactor ;
max_poly_distance_lower
max_poly_distance_upper
max_poly_segments_shown
max_track_distance_lower
max_track_distance_upper
max_track_segments_shown
min_poly_distance
min_poly_segments_shown
min_track_distance
min_track_screen_ratio
min_track_segments_shown
road_clip_plane_camera_delta=50 ;
road_clip_plane_to_camera_height= ;
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
track_screen_ratio
use_all_building_textures=0 ; not?

[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=1
roadsign_lines_per_screen=12
rotated_roadsigns=1

[bluetooth]
send_showphoneui_on_dial=1

[config]
autoset2donmap=1
autoset3doncockpit=1
hideroadaltname=1
overspeedrewarnbelow=1
SafeModeMinSpeed=40

[debug]
autosave=1
bringtotop_afterresume=1
buildneworderlist=1
cache=2048
compass_type=2
disable_3d=0 ;disables 3d buildings and roads
disable_outlookpoi=1
double_pixel_mode=2 ;3d mode fastdraw
doublepixel_stable_frame_time=500 ;tid i millisekunder før du forlater hurtigfil
earth=1
enable_buildings=1
enable_landmark_occlusion=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
fov=40
gnome_dem_files=1
hide_itiner_crossing=1
join_dual=0
lang_registry_2006=1loop_sim=1
loop_sim=1
max_memory=
mute_os_key=1 ; 1 slår av klikkelyden fra WinCE når du trykker på skjemen
no_file_cache="0"
nortc=1 ; RTC = real time clock aka enhetens interne klokke
pin_sets_start=1
poi_labels=1
replay_tmc=1
reserve_memory
run_on_mio_mantas=1
screen_calibration=1
show_arrows_on_route=1 ; små piler som viser rutens retning ved navigering
show_device_type=0
show_gps_pos=1 ; viser GPS-posisjon
show_lane_info=1
show_ltn=1
show_multinode_maneuvers=1
show_oneway_3d=1 ; 3d-piler i enveiskjøringer
show_oneway=1 ; vis enveiskjøringer (av/på)
show_pedestrian=1
show_performance=0 ; cpu / mem / viser verdier øverst i skjermen
show_plural=1
show_poi_areas=1
show_poi_boundingrects=1
show_priority_maneuvers=1
show_prohibited_maneuvers=0
show_rawdisplay_info=0 ; viser hvilken display-driver som er i bruk
show_residentonly=0
show_speed_limit=1
show_turn_penalty=1
show_signpost=1
sim_speed_factor_max=8.0
skip_eula=1 ;hopper over End User License Agreement ved oppstart (vises kun ved første oppstart uansett)
slowsim=1
smart_2d=1
sound_q_length=200
speedcam_enabled=1
split_dual=0
strap_waypoints=1
supress_highway_enter=0
supress_straight=0
supress_trivial_left=0
supress_trivial_right=0
tmc_all_stations=1 topmost=1
traincrossing=1
tts_expected_engine_delay=1400
tts_getaway_time=200
tts_min_ready_wav=1

[defaults]
mainroadness=60
shortessness=50
simplificationness=40

[device]
type="MIOC210" ; henter spesifikt oppsett for denne enheten
typeid=3 ;In Igo8.exe: MIO enhet oppdaget, bruk KernelIOControl metode
[feature]
text_guidance=1
signpost_coloring=1
tmc_event_coloring=1
tmc_traffic_side=1

[folders]
app="%SDCARD%/iGO8" ; sti til applikasjonen
sdcardpath="\Storage Card"
exe=""
data="\Storage Card\igo" ;egen lagringsmappe
content="\Storage Card\igo\CONTENT"
textures="custom"
models="custom"
secondary_root="IPAQ\NAV"

[gps]
background_navigation=1
logging=0 ; se også mydata.tracks
port=2
baud=38400
source="nmea"
disable_advanced=0
default_longitude=2.294760 ;startposisjon på kartet før GPS-signaler er funnet.
default_latitude=2.294760 ;startposisjon på kartet før GPS-signaler er funnet.

[interface]
angleoffset=
autotilt=0
autotilt_minzoom3d=40
autotilt_maxzoom3d=1000
autoscroll_on_click=1
default_poi_icon="Contacts" ;
defaulttilt3d=75000
defaultzoom2d=1000
defaultzoom3d=500
disable_3dstick_labels=1 ;
drive_carefully=0
empty_favorites=1
exit_on_restart=0
laneinfo_signpost_enabled=1
mapfontscale=130 ; for 2d og 3d kart
maxzoom2d=60000 ; zoom-ut nivå (60000 viser jorda fra verdensrommet)
minzoom2D=40 ; zoom-inn nivå 2d
minzoomglobe=100000
msgbox_max_width=50
newalignment=1 ;
poi_show_all_btn=1
popup_info=1
resolution_dir="320_240" ; angir skjermstørrelse hvis du har mulighet for fler enn en (avhengig av malen)
screen_snap_distance=40
showselection=1
show_exit=1 ; vis exit-knapp
show_gps_config=1
show_minimize=1
; vis minimer-knapp
show_orientation=1
show_timezoneslider=1 ;
show_tmc_config=1
show_zoombar=1 ; se også zoomscale_disappearing
shutdown_time=0
skin="ui_igo8"
spec_fav_count=4
theme="skin\igo8_plus.zip"
use_big_lang_flag=1
use_spec_fav=1
waypoint_list_ignore_autosource=1
vga=1
Zoom2dpercent=

[itiner]
show_only_ahead_of_car=1

[kml]
default_icon=1

[loading]
loading_bmp="loading.jpg"
progressbar_bmp="loading_progressbar.bmp"
progressbar_x=85
progressbar_y=134
show_progressbar=0
show_statustext=1
supress_straight=0
supress_highway_enter=0
supress_trivial_left=0
supress_trivial_right=0
text_align=1 ;Venstre=0,Senter=1,Høyre=2 and Justify=3
text_fontcolor=xFFFFFF
text_fontsize=30
text_w=600
text_x=100
text_y=400
traincrossing=1

[local]
; Datoformat: For å velge det formatet du vil ha, slett ;-tegnet foran den linjen du vil bruke
; Dateformat = 0; YYYY-MM-DD
; Dateformat = 1; AAAA.MM.GG
; Dateformat = 2; YYYY / MM / DD (DEFAULT)
; Dateformat = 3; YYYY-MM-DD
; Dateformat = 4; AAAA.GG.MM
; Dateformat = 5; YYYY / MM / DD
; Dateformat = 6; DD-MM-YYYY
; Dateformat = 7; DD.MM.YYYY
; Dateformat = 8; DD / MM / YYYY
; Dateformat = 9; MM-DD-YYYY
; Dateformat = 10; MM.GG.AAAA
; Dateformat = 11; MM / DD / YYYY

[map]
2dheadup=1
3d_brunnel_shutdown=
3d_buildings=1
3d_buildings_distance=2
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=10000
3dcarsizemul=30000
3d_dem=1
3d_dem_detail=2
3d_landmarks=1
3d_max_tiltlevel=7500
3d_max_zfar=500
3d_max_zoomlevel=2000
3d_min_zoomlevel=40
3d_roads=1
3d_scale_carmodel=1
3d_tunnels=1
alternative_roadnames=0
auto_nightmode=0 ; 1 = skifter til nattmodus om kvelden (se også nightmode )
cross_border_routes=1
follow_gps=1
inertia_on_map_move=1 ; velger autoscroll på kartet, funksjonen kan være ustabil eller hakkete.
map_mode="3D"
maxFovRatioForPoly=8
maxPolyDistances0 = 2000
maxPolyDistances1 = 3000
maxPolyDistances2 = 4000
maxPolyDistances3 = 5000
maxTrackDistances0 = 2500
maxTrackDistances1 = 3500
maxTrackDistances2 = 4500
maxTrackDistances3 = 5500
minPolyDistances0 = 500
minPolyDistances1 = 500
minPolyDistances2 = 500
minPolyDistances3 = 500
minTrackDistances0 = 500
minTrackDistances1 = 500
minTrackDistances2 = 500
minTrackDistances3 = 500
roadblockicon_maxzoom=2000
rotation="0"
shields=1
show_labels=1 ;
show_oneway=1 ; skrur av eller på visning av enveiskjøringer
stop_rotate_on_map_move=1
terrain_in_2d=0
textured_poly=1
viewpreset_front1="30,100,7200,10"
viewpreset_front2="140,7000,6000,10"
viewpreset_front3="140,7000,6000,10"
viewpreset_top="600,50000,225,10"
zoomscale_disappearing=1 ; fungerer sammen med show_zoombarSist oppdatert ( Wednesday 25. July 2012 )
 
Neste >